Wat is DIAN?

Op 14 augustus 2013 werd de Stiching DIAN opgericht als voortzetting van het Indonesische vrouwennetwerk DIAN. Deze vrouwengroep ontstond in 1987 als sociaal vangnet voor een groep Indonesische vrouwen in Nederland met als doel de gemeenschapszin onder de vrouwen te bevorderen.

Wat wil DIAN?

  • Inzicht vergroten in de geschiedenis & ontwikkeling van de positie van Indonesische vrouwen
  • Bijdragen aan de emancipatie, positieversterking & deelname van Indonesische vrouwen in de Nederlandse samenleving vanuit het perspectief van deze vrouwen zelf
  • Bevorderen & onderhouden van vriendschapsbanden tussen Indonesische vrouwen onderling

 Wat doet DIAN?

  • Organiseren van studiebijeenkomsten over de positie & ontwikkeling van (Indonesische) vrouwen en andere vrouwenkwesties Nederlandse samenleving vanuit het perspectief van deze vrouwen zelf
  • Documenteren van geschriften, beeldmateriaal & levensverhalen (oral history) van rolmodellen die voor Indonesische vrouwen belangrijk zijn
  • Organiseren van informatiebijeenkomsten, cursussen & trainingen ter bevordering van integratie in de Nederlandse samenleving
  • Samenwerken met andere (vrouwen)organisaties die voor DIAN van belang zijn
  • Opzetten & uitvoeren van diverse activiteiten ter realisatie van het doel van DIAN