24 april 2016 – Kartini Viering

 

Stichting DIAN organiseerde op 24 april j.l. in Almere een culturele middag ter gelegenheid van de viering van ‘Hari Kartini’ (Kartini Dag), de dag waarop de geboortedag van Kartini wordt herdacht.

Kartini werd geboren op 21 april 1879 in Djepara op het eiland Java in Indonesia.

Zij wordt als een heldin geroemd en geëerd vanwege haar grote verdiensten als voorvechtster van de rechten van Indonesische vrouwen. Emancipatie betekende voor Kartini: persoonlijke vrijheid, een actief leven en een samenleving waarin vrouwen hun kwaliteiten en hun gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen door middel van onderwijs en het stimuleren van trots op het eigen Indonesische culturele erfgoed. Voor Kartini was cultuur binnen deze context belangrijk voor de emancipatie van vrouwen, ter bevordering van hun zelfbewustzijn en persoonlijke vrijheid/zelfstandigheid.

Het doel van deze culturele middag is de zichtbaarheid van-en kennismaking met de cultuur van Indonesische vrouwen binnen de Nederlandse samenleving, als onderdeel van het wederzijdse integratieproces van Indonesische-met alle andere vrouwen in Nederlandse samenleving, in de ontmoeting met elkaar.  De eigen Indonesische cultuur fungeert zodoende als middel tot emancipatie, integratie en participatie voor vrouwen van Indonesische herkomst in de Nederlandse samenleving.

De culturele middag was een groot succes geweest. Het publiek was goed opgekomen; er waren ongeveer 200 bezoekers. De bijeenkomst werd vereerd met de aanwezigheid van de Ambassadeur van de Republiek Indonesia, Zijne Excellentie I Gusti Agung Wisaka Puja, vergezeld van zijn echtgenote, en de Consul Pensosbud, de heer Azis Nurwahyudi. De ambassadeur gaf in zijn toespraak de rol van Kartini als ‘dian’(= olielampje) aan, dat haar licht laat schijnen op het leven van vrouwen, als leidende persoon in de emancipatie van vrouwen in Indonesia.

Twie Tjoa, vice-voorzitter van stichting DIAN, benadrukte in haar openings-en welkomstwoord dat DIAN met deze Kartini-viering een brug wil slaan naar andere vrouwen binnen de Nederlandse samenleving door hen kennis te laten maken met verschillende aspecten uit de Indonesische cultuur. Verschillende vertegenwoordigers van (vrouwen)organisaties in Nederland waren hiervoor uitgenodigd, zoals Bayanihan (Filipijnse vrouwen), ATRIA, Amnesty International, MOI, NOOM (Netwerk Organisaties Oudere Migranten), Nusantara, e.o. 
Bewust was daarom ook gekozen voor de Nederlandse taal als voertaal tijdens deze culturele middag.

De heer Winayaka Djoyoadhiningrat (familielid van Kartini) en zijn echtgenote, mevrouw Juliani, gaven een heel bijzondere presentatie over een selectie van vijf  brieven van Kartini uit: “Door duisternis tot licht” (mr J.H. Abendanon, 1911), waar tot nu toe nog weinig bekendheid aan gegeven is.
De eerste brief gaat over de opiumkwestie die zovele levens van de bevolking hebben vernietigd, maar heel winstgevend was voor het Nederlands-Indische koloniale bewind. De tweede brief gaat over religie, die in feite niet slecht is, maar het zijn de mensen die religie tot iets slechts hebben gemaakt. Alle religies zouden eigenlijk liefdevol samen moeten kunnen leven. De derde brief gaat over de betrokkenheid van Kartini met een Chinees meisje, dat graag naar school had willen gaan, maar dat niet mocht vanwege de Chinese traditie met betrekking tot de rol van vrouwen.
In de vierde brief geeft Kartini aan dat zij de studiebeurs die zij van de overheid kreeg, heel graag wilde afstaan aan Salim uit Riauw om zijn medicijnenstudie te kunnen afmaken. In haar vijfde brief geeft Kartini aan graag te willen leven tussen het ‘gewone’ volk dat haar zeer nabij was. 
Concluderend gaf de heer Winayaka aan dat met deze Kartini-viering wij alle vrouwen gedenken die zich inzetten voor de vrouwenemancipatie, het geweld tegen vrouwen en de onrechtvaardige bejegening van vrouwen.

In dezelfde geest van emancipatie en empowerment is mevrouw Dessy Irawati-Rutten gevraagd om een presentatie te houden  vanuit de voorbeeldfunctie die zij vervult in haar rol als vrouw van Indonesische komaf en leidinggevende op de werkvloer bij de BNI (Bank Negara Indonesia) in Nederland.

Daarnaast waren er diverse culturele optredens die van belang zijn voor de empowerment van vrouwen, zoals Kartini dat heeft bedoeld. De heer Irman Pasaribu heeft op zijn keyboard het publiek tijdens de inloop met verschillende Indonesische liederen alvast in de sfeer gebracht. Traditionele en moderne Indonesische dansen werden door Linda, Putri, Debby en Asih met veel charme en elegantie verzorgd. De sportschool ‘Satria Nusantara’ heeft het publiek met een adembenemend optreden verrast, gebaseerd op ademhaling, beweging en concentratie. En de Angklung groep uit Eindhoven, bestaande uit jonge mannen en vrouwen, heeft een prachtig stuk muziek laten horen. Tenslotte was er de klederdrachtenshow met traditionele en moderne klederdrachten uit diverse regio’s in Indonesia, verzorgd door de PWI Almere (Perhimpunan Warga Indonesia). 

Onze dank gaat uit naar: Iona, de MC (Master of Ceremony), die ons op een professionele manier door het hele programma heeft geloodst. DJ Berto uit Almere die met de begeleiding van zijn muziek en lichtwerk voor de uitbundige sfeer heeft gezorgd. Onze IMWU (Indonesian Migrant Workers Union) vriendinnen, restaurant Ondel-Ondel en onze vriendinnen van de Vereniging Persaudaraan die voor de catering hebben gezorgd. En als laatste maar niet de minste, onze sponsors, bezoekers en andere vrienden en vriendinnen die ons gesteund hebben.

Het succes van de culturele middag was dankzij alle steun en hulp. Heel hartelijk dank!!